Komplexní zajištění výroby

od návrhu po vývoj

Před návrhem elektronických systémů pečlivě analyzujeme potřeby zákazníků.

Samotný návrh pak realizujeme s ohledem na zajištění vysoké kvality v souladu s
ekonomickou rozvahou případné seriové výroby.

V návaznosti na návrh elektronických měřících zařízení jsme schopni ve spolupráci
s externími dodavateli zajistit kompletní seriovou výrobu vyvinutých zařízení.

Všechny naše dodavatele vybíráme s ohledem na zajištění vysoké kvality produkce zároveň
i dosažení ekonomických ukazatelů tak, aby výrobek byl na trhu konkurenceschopný.